กิจกรรม
คณะผู้บริหารระดับสูงเขตการศึกษาของ Windsor Essex Catholic School Board ประเทศแคนนาดา เข้าเยี่ยมโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่

คณะผู้บริหารระดับสูงเขตการศึกษาของ Windsor Essex Catholic School Board ประเทศแคนนาดา เข้าเยี่ยมโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่

สร้างความสัมพันธ์ ปรึกษาพูดคุยความร่วมมือระหว่างองค์กร พร้อมเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน

นิทรรศการผลงานนักเรียน

นิทรรศการผลงานนักเรียน

นักเรียนจัดแสดงผลงานความสำเร็จทางด้านวิชาการในด้านต่างๆ

Miyagi University of Education ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่

Miyagi University of Education ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่

คณะอาจาย์จากมหาวิทยาลัย Miyagi University of Education เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและหนังสือเรียนที่โรงเรียนเลือกใช้

< 1 2 3 4 >