ขั้นตอนการรับสมัคร
  1. ติดต่อสอบถามรายละเอียดโปรแกรมการเรียนที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่เบอร์ 02-421-2121 หรือนัดเยี่ยมชมโรงเรียนในวันและเวลาทำการ เพื่อรับทราบรายละเอียด ชมสถานที่ และการเรียนการสอน
  2. พบปะพูดคุยกับครูหัวหน้าระดับที่นักเรียนจะเข้าเรียน เพื่อรับทราบรายละเอียดการเรียนในเชิงลึก และตอบคำถามผู้ปกครอง พร้อมทดสอบความสามารถนักเรียนด้านการพูด การอ่าน และทักษะวิชาการของนักเรียน
  3. ฝ่ายประชาสัมพันธ์แจ้งผลการรับสมัคร และนัดเข้ามอบตัว
  4. กรอกใบสมัครพร้อมเอกสาร เช่น รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (สำหรับนักเรียนเตรียมอนุบาล สามารถเป็นรูปที่ใส่ชุดไปรเวทได้) ใบสูติบัตรของนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน และสำเนาทะเบียบบ้านที่มีชื่อบิดามารดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา หลักฐานการศึกษา
  5. ชำระค่าเล่าเรียน
  6. ซื้อชุดนักเรียน หนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน
  7. ลงทะเบียนระบบความปลอดภัย พร้อมรับ Username และ Password ระบบ EdTech (E-Learning)
  8. รับการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียน
  9. เข้าอบรมและทดลองใช้ระบบ EdTech (E-Learning)