ขั้นตอนการรับสมัคร
  1. ติดต่อสอบถามรายละเอียดโปรแกรมการเรียนที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่เบอร์ 02-421-2121 หรือเชิญเยี่ยมชมโรงเรียนในวันและเวลาทำการ เพื่อรับทราบรายละเอียดและเยียมชมสถานที่และการเรียนการสอน
  2. พบปะพูดคุยกับครูหัวหน้าระดับที่นักเรียนจะเข้าเรียน เพื่อรับทราบรายละเอียดการเรียนในเชิงลึก และตอบคำถามผู้ปกครอง พร้อมทดสอบความสามารถนักเรียนด้านการพูด การอ่าน และทักษะวิชาการของนักเรียน
  3. ฝ่ายประชาสัมพันธ์แจ้งผลการรับสมัคร และนัดเข้ามอบตัว
  4. กรอกใบสมัครพร้อมเอกสาร เช่น รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (สำหรับนักเรียนเตรียมอนุบาล สามารถเป็นรูปที่ใส่ชุดไปรเวทได้ สำหรับนักเรียนระดับอื่น เป็นรูปชุดนักเรียน) ใบสูติบัตรของนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน และสำเนาทะเบียบบ้านที่มีชื่อบิดามารดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา หลักฐานการศึกษา
  5. ชำระค่าเล่าเรียน
  6. ซื้อชุดนักเรียน หนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน
  7. ลงทะเบียนระบบความปลอดภัย พร้อมรับ Username และ Password ระบบ E-Learning
  8. เข้ารับฟังข้อมูลการเรียนการสอนในวันปฐมนิเทศ
  9. เข้าอบรมและทดลองใช้ระบบ E-Learning