ข่าวประชาสัมพันธ์
03 เมษายน 2563
บรรยากาศการทดลองเรียนเมษาวิชาการออนไลน์
วันจันทร์ที่ 6 เมษายน เวลา 08.55 น. ทางโรงเรียนจะส่ง Link ไปที่อีเมล์ของนักเรียน ให้กด Link เพื่อเข้าห้องเรียนออนไลน์ร่วมกับเพื่อนๆ ของเราได้เลย
27 มีนาคม 2563
เมษาวิชาการออนไลน์ (Online April Program)
เป็นการเรียนแบบ Live สด กับครู เสมือนนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนร่วมกับเพื่อนๆ ไปพร้อมๆ กัน ตัวช่วยผู้ปกครองในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ
26 มีนาคม 2563
หนังสือเสียง ฟรีจากค่าย Audible
ข่าวดี! บริษัท Audible ได้เปิดห้องสมุดออนไลน์ให้เด็กๆ ได้เข้าไปฟังหนังสือเสียงได้ฟรี เพื่อช่วยให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงอยู่บ้านเพื่อเลี่ยงการติดเชื้อไวรัส (อ่านรายละเอียดด้านใน)
24 มีนาคม 2563
การเปิดให้สั่งซื้อหนังสือผ่านทาง Email (ในระบบ E-Learning System)
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ผู้ปกครองและนักเรียนไม่ต้องเดินทางออกนอกบ้านมาทำการสั่งซื้อที่โรงเรียน
26 มกราคม 2563
มาตรการป้องกันไวรัสสายพันธ์โคโรนา (โควิด-19)
โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ขอประกาศใช้มาตรการป้องกันไวรัสสายพันธ์โคโรนา (โควิด-19) ตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าจะแจ้งยกเลิก
17 กุมภาพันธ์ 2563
งดแจกถุงพลาสติก
เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ขอร่วมแสดงพลังความร่วมมืองดแจกถุงพลาสติก
22 มกราคม 2563
มาตรการรับมือกับฝุ่น PM 2.5
รายละเอียดด้านใน
07 มกราคม 2563
"ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดีมาก" ด้านการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางแค