ข่าวประชาสัมพันธ์
21 พฤษภาคม 2563
Free Online VDOs และ E-Books
ซึ่งบรรจุเนื้อหาที่นักเรียนจะได้เรียนในช่วงต้นปีการศึกษาที่กำลังจะมาถึง และเนื้อหาที่นักเรียนได้เคยเรียนผ่านมา เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างก่อนเปิดภาคเรียน
29 พฤษภาคม 2563
May Stay @Home Learning
รวบรวมบรรยากาศ May Stay @Home Learning มาให้ชมกัน
03 เมษายน 2563
บรรยากาศการเรียนเมษาวิชาการออนไลน์
ชมบรรยากาศและเบื้องหลังครูผู้สอนและทีมงานที่คอยทำหน้าที่สนับสนุนด้านต่างๆ จนสำเร็จ
26 มีนาคม 2563
หนังสือเสียง ฟรีจากค่าย Audible
ข่าวดี! บริษัท Audible ได้เปิดห้องสมุดออนไลน์ให้เด็กๆ ได้เข้าไปฟังหนังสือเสียงได้ฟรี เพื่อช่วยให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงอยู่บ้านเพื่อเลี่ยงการติดเชื้อไวรัส (อ่านรายละเอียดด้านใน)
26 มกราคม 2563
มาตรการป้องกันไวรัสสายพันธ์โคโรนา (โควิด-19)
โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ขอประกาศใช้มาตรการป้องกันไวรัสสายพันธ์โคโรนา (โควิด-19) ตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าจะแจ้งยกเลิก
17 กุมภาพันธ์ 2563
งดแจกถุงพลาสติก
เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ขอร่วมแสดงพลังความร่วมมืองดแจกถุงพลาสติก
22 มกราคม 2563
มาตรการรับมือกับฝุ่น PM 2.5
รายละเอียดด้านใน
07 มกราคม 2563
"ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดีมาก" ด้านการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางแค