ข่าวประชาสัมพันธ์
30 มกราคม 2566
คุณภาพน้ำประปา
คุณภาพน้ำประปาได้มาตรฐานการประปานครหลวง
30 กันยายน 2565
First Step
ก้าวแรกในชีวิตเป็นก้าวที่สำคัญ เริ่มต้นก้าวแรกที่ดี เริ่มที่กสิณธรอาคาเดมี่
16 กันยายน 2565
SAR
ประกาศนียบัตรยกย่องชื่นชม "เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษา"
21 มิถุนายน 2565
ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (สำหรับบุคคลภายนอก)
รายละเอียดด้านใน
17 พฤษภาคม 2565
มาตรการป้องกันโควิด-19, Sandbox : Safety Zone in School
รายละเอียดด้านใน
17 พฤษภาคม 2565
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 ทั้งที่บ้านและโรงเรียน
รายละเอียดด้านใน
17 พฤษภาคม 2565
กสิณธรอาคาเดมี่ผ่านการรับรองจากกรมอนามัยขึ้นชื่อสถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด-19
รายละเอียดด้านใน
13 พฤศจิกายน 2564
บรรยากาศ On-site
ชมภาพบรรยากาศด้านใน
21 พฤษภาคม 2563
Free Online VDOs และ E-Books
ซึ่งบรรจุเนื้อหาที่นักเรียนจะได้เรียนในช่วงต้นปีการศึกษาที่กำลังจะมาถึง และเนื้อหาที่นักเรียนได้เคยเรียนผ่านมา เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างก่อนเปิดภาคเรียน
< 1 2 >