ข่าวประชาสัมพันธ์
11 พฤษภาคม 2566
Multiple Intelligences
คอร์สเสริมทักษะรอบด้านแก่ผู้เรียน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เรียนแล้วมีความสุข รู้สึกผ่อนคลาย หากผู้เรียนรักในทักษะนั้น ๆ ก็จะเกิดประโยชน์กับตัวผู้เรียนในอนาคต
04 เมษายน 2567
O-Net ประจำปี 2566
เด็กเก่งกสิณธร
21 กุมภาพันธ์ 2567
ASMO THAI 2023
เด็กเก่งกสิณธร
17 กรกฎาคม 2566
SAR 2022
ประกาศนียบัตรยกย่องชื่นชม "เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษา"
25 กันยายน 2566
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2566
เด็กเก่งกสิณธร
30 มีนาคม 2566
O-NET ประจำปี 2565
เด็กเก่งกสิณธร
03 เมษายน 2566
TEDET ประจำปี 2565
เด็กเก่งกสิณธร
03 เมษายน 2566
ASMO THAI 2022
เด็กเก่งกสิณธร
18 พฤษภาคม 2566
ผลการดำเนินงานด้านการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน 2/2565
คุณภาพอาหารและน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
< 1 2 3 >