ข่าวประชาสัมพันธ์
07 มกราคม 2563
"ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดีมาก" ด้านการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางแค
06 มกราคม 2563
วันรับผลการเรียนระหว่างภาคเรียนที่ 2/2562
รายละเอียดกิจกรรมด้านใน
28 พฤศจิกายน 2562
พิธีรับวุฒิบัตรจบการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียดกิจกรรมด้านใน
28 พฤศจิกายน 2562
พิธีรับวุฒิบัตรจบการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3
รายละเอียดกิจกรรมด้านใน