ข่าวประชาสัมพันธ์
20 กุมภาพันธ์ 2563
สอบ NT
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ปีการศึกษา 2562
20 กุมภาพันธ์ 2563
เมษาวิชาการ
โครงการเรียนเสริมพิเศษภาคฤดูร้อน
17 กุมภาพันธ์ 2563
งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว
เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ขอร่วมแสดงพลังความร่วมมืองดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว
06 กุมภาพันธ์ 2563
เมนูอาหาร
รายการอาหารประจำเดือน
05 กุมภาพันธ์ 2563
มีนาหรรษา (March Edutainment 2020)
ต่อยอด เติมเต็มความรู้ ประสบการณ์ พัฒนาการ และความสนุกสนาน แก่เด็กๆ ประถมศึกษาปีที่ 1-5 ในช่วงปิดภาคเรียน
05 กุมภาพันธ์ 2563
มีนาหรรษา (March Edutainment 2020)
ต่อยอด เติมเต็มความรู้ ประสบการณ์ พัฒนาการ และความสนุกสนาน แก่เด็กๆ อนุบาล 1-3 ในช่วงปิดภาคเรียน
05 กุมภาพันธ์ 2563
มีนาหรรษา (March Edutainment 2020)
ต่อยอด เติมเต็มความรู้ ประสบการณ์ พัฒนาการ และความสนุกสนาน แก่เด็กๆ เตรียมอนุบาลในช่วงปิดภาคเรียน
26 มกราคม 2563
มาตรการป้องกันไวรัสสายพันธ์โคโรนา
โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ขอประกาศใช้มาตรการป้องกันไวรัสสายพันธ์โคโรนา ตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าจะแจ้งยกเลิก
22 มกราคม 2563
มาตรการรับมือกับฝุ่น PM 2.5
รายละเอียดด้านใน
< 1 2 >