ข่าวประชาสัมพันธ์
30 กันยายน 2565
First Step
ก้าวแรกในชีวิตเป็นก้าวที่สำคัญ เริ่มต้นก้าวแรกที่ดี เริ่มที่กสิณธรอาคาเดมี่
16 กันยายน 2565
SAR
ประกาศนียบัตรยกย่องชื่นชม "เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษา"
16 กันยายน 2565
โปรแกรมตุลาหรรษา
ในวัยเริ่มต้นเป็นวัยที่สำคัญที่สุดของชีวิต เด็กควรได้รับการฝึกพัฒนาการรอบด้านอย่างต่อเนื่อง มาเสริมพัฒนาการของบุตรหลานในช่วงปิดภาคเรียน ไม่ให้พัฒนาการของบุตรหลานหยุดชะงัก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มาสร้างทักษะ Soft Skills และพลัง Soft Power ไปด้วยกัน
21 มิถุนายน 2565
ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (สำหรับบุคคลภายนอก)
รายละเอียดด้านใน
17 พฤษภาคม 2565
มาตรการป้องกันโควิด-19, Sandbox : Safety Zone in School
รายละเอียดด้านใน
17 พฤษภาคม 2565
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 ทั้งที่บ้านและโรงเรียน
รายละเอียดด้านใน
17 พฤษภาคม 2565
กสิณธรอาคาเดมี่ผ่านการรับรองจากกรมอนามัยขึ้นชื่อสถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด-19
รายละเอียดด้านใน
13 พฤศจิกายน 2564
บรรยากาศ On-site
ชมภาพบรรยากาศด้านใน
21 พฤษภาคม 2563
Free Online VDOs และ E-Books
ซึ่งบรรจุเนื้อหาที่นักเรียนจะได้เรียนในช่วงต้นปีการศึกษาที่กำลังจะมาถึง และเนื้อหาที่นักเรียนได้เคยเรียนผ่านมา เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างก่อนเปิดภาคเรียน
< 1 2 >