ข่าวประชาสัมพันธ์
11 พฤษภาคม 2566
Multiple Intelligences
รายละเอียดด้านใน
25 กันยายน 2566
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2566
เด็กเก่งกสิณธร
17 กรกฎาคม 2566
SAR 2022
ประกาศนียบัตรยกย่องชื่นชม "เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษา"
18 พฤษภาคม 2566
ผลการดำเนินงานด้านการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน 2/2565
คุณภาพอาหารและน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
03 เมษายน 2566
ASMO THAI 2022
เด็กเก่งกสิณธร
03 เมษายน 2566
TEDET ประจำปี 2565
เด็กเก่งกสิณธร
30 มีนาคม 2566
O-NET ประจำปี 2565
เด็กเก่งกสิณธร
30 มกราคม 2566
คุณภาพน้ำประปา
คุณภาพน้ำประปาได้มาตรฐานการประปานครหลวง
30 กันยายน 2565
First Step
ก้าวแรกในชีวิตเป็นก้าวที่สำคัญ เริ่มต้นก้าวแรกที่ดี เริ่มที่กสิณธรอาคาเดมี่
< 1 2 3 >