กิจกรรม
Academy Show 2020

Academy Show 2020

บรรยากาศ Academy Show 2020 ตอน Retro Party ประจำปีการศึกษา 2562

บทบาทสมมุติ

บทบาทสมมุติ

ประมวลภาพกิจกรรมบทบาทสมมุติที่ส่งเสริมให้เด็กๆ อนุบาล กล้าคิด กล้าแสดงออกในที่สาธารณะ

พิธีรับวุฒิบัตรจบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3

พิธีรับวุฒิบัตรจบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีรับวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีรับวุฒิบัตรจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

พิธีรับวุฒิบัตรจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีรับวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

การให้บริการทันตกรรมแบบป้องกัน

การให้บริการทันตกรรมแบบป้องกัน

การให้บริการทันตกรรมแบบป้องกันโดยการเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์เจล

เทศกาลตรุษจีน 2563

เทศกาลตรุษจีน 2563

ประมวลบรรยากาศการสวมใส่ชุดตรุษจีน ชุดสีแดง หรือชุดที่เหมาะสมกับเทศกาลตรุษจีน ของผู้ปกครอง นักเรียน และครู เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

< 1 2 3 4 5 >