กิจกรรม
นิทรรศการผลงานนักเรียน

นิทรรศการผลงานนักเรียน

นักเรียนจัดแสดงผลงานความสำเร็จทางด้านวิชาการในด้านต่างๆ

Miyagi University of Education ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่

Miyagi University of Education ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่

คณะอาจาย์จากมหาวิทยาลัย Miyagi University of Education เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและหนังสือเรียนที่โรงเรียนเลือกใช้

< 1 2 3 >