กิจกรรม
คณะผู้บริหารระดับสูงเขตการศึกษาของ Windsor Essex Catholic School Board ประเทศแคนนาดา เข้าเยี่ยมโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่

คณะผู้บริหารระดับสูงเขตการศึกษาของ Windsor Essex Catholic School Board ประเทศแคนนาดา เข้าเยี่ยมโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่

สร้างความสัมพันธ์ ปรึกษาพูดคุยความร่วมมือระหว่างองค์กร พร้อมเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน

Miyagi University of Education ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่

Miyagi University of Education ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่

คณะอาจาย์จากมหาวิทยาลัย Miyagi University of Education เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและหนังสือเรียนที่โรงเรียนเลือกใช้

สืบสานประเพณีลอยกระทง

สืบสานประเพณีลอยกระทง

ชมบรรยากาศการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยแต่โบราณ ของนักเรียนที่แต่งชุดไทยและประดิษฐ์กระทงในห้องเรียน ทั้งแบบ On-Site และแบบ Online

รางวัล TEDET 2020

รางวัล TEDET 2020

ขอแสดงความยินดี เด็กเก่งกสิณธรอาคาเดมี่ ทั้ง 4 คน รายละเอียดด้านใน

รางวัล ASMO THAI 2020

รางวัล ASMO THAI 2020

ขอแสดงความยินดี เด็กเก่งกสิณธรอาคาเดมี่ ทั้ง 5 คน รายละเอียดด้านใน

Academy Show 2020

Academy Show 2020

บรรยากาศ Academy Show 2020 ตอน Retro Party ประจำปีการศึกษา 2562

< 1 2 3 4 5 >