ข่าวประชาสัมพันธ์
04 เมษายน 2567
O-Net ประจำปี 2566
เด็กเก่งกสิณธร
21 มีนาคม 2567
โปรแกรมเมษาวิชาการ 2567 (April Academic Prep 2024)
เชิญชวนท่านผู้ปกครองที่สนใจให้บุตรหลานได้เข้าร่วมโปรแกรมเตรียมความพร้อมสำหรับปีการศึกษาใหม่
21 กุมภาพันธ์ 2567
ASMO THAI 2023
เด็กเก่งกสิณธร
11 พฤษภาคม 2566
Multiple Intelligences
รายละเอียดด้านใน
25 กันยายน 2566
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2566
เด็กเก่งกสิณธร
17 กรกฎาคม 2566
SAR 2022
ประกาศนียบัตรยกย่องชื่นชม "เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษา"
กิจกรรม
Happy Graduation Ceremony 2023 to Primary 6

Happy Graduation Ceremony 2023 to Primary 6

Congratulations...

Happy Graduation Ceremony 2023 to Kindergarten 3

Happy Graduation Ceremony 2023 to Kindergarten 3

congratulations...

Academy Show 2024

Academy Show 2024

Theme Code Bots Playground

A delegation from Huamin Primary School (Singapore) visited Kasintorn Academy School (Thailand)

A delegation from Huamin Primary School (Singapore) visited Kasintorn Academy School (Thailand)

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development : ESD)

ติดต่อเรา
โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี่
02-421-2121
02-444-4413
kasintornacademy@gmail.com
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์
07.00 - 18.00 น.
เสาร์
08.30 - 16.30 น.
อาทิตย์ (นักขัตฤกษ์)
09.00 - 15.00 น.
ผู้สนับสนุน