ข่าวประชาสัมพันธ์
11 พฤษภาคม 2566
Multiple Intelligences
คอร์สเสริมทักษะรอบด้านแก่ผู้เรียน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เรียนแล้วมีความสุข รู้สึกผ่อนคลาย หากผู้เรียนรักในทักษะนั้น ๆ ก็จะเกิดประโยชน์กับตัวผู้เรียนในอนาคต
04 เมษายน 2567
O-Net ประจำปี 2566
เด็กเก่งกสิณธร
21 กุมภาพันธ์ 2567
ASMO THAI 2023
เด็กเก่งกสิณธร
17 กรกฎาคม 2566
SAR 2022
ประกาศนียบัตรยกย่องชื่นชม "เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษา"
25 กันยายน 2566
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2566
เด็กเก่งกสิณธร
30 มีนาคม 2566
O-NET ประจำปี 2565
เด็กเก่งกสิณธร
กิจกรรม
Happy Graduation Ceremony 2023 to Primary 6

Happy Graduation Ceremony 2023 to Primary 6

Congratulations...

Happy Graduation Ceremony 2023 to Kindergarten 3

Happy Graduation Ceremony 2023 to Kindergarten 3

congratulations...

Academy Show 2024

Academy Show 2024

Theme Code Bots Playground

A delegation from Huamin Primary School (Singapore) visited Kasintorn Academy School (Thailand)

A delegation from Huamin Primary School (Singapore) visited Kasintorn Academy School (Thailand)

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development : ESD)

ติดต่อเรา
โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี่
02-421-2121
02-444-4413
kasintornacademy@gmail.com
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์
07.00 - 18.00 น.
เสาร์
08.30 - 16.30 น.
อาทิตย์ (นักขัตฤกษ์)
09.00 - 15.00 น.
ผู้สนับสนุน