ข่าวประชาสัมพันธ์
20 กุมภาพันธ์ 2563
สอบ NT
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ปีการศึกษา 2562
20 กุมภาพันธ์ 2563
เมษาวิชาการ
โครงการเรียนเสริมพิเศษภาคฤดูร้อน
17 กุมภาพันธ์ 2563
งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว
เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ขอร่วมแสดงพลังความร่วมมืองดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว
06 กุมภาพันธ์ 2563
เมนูอาหาร
รายการอาหารประจำเดือน
05 กุมภาพันธ์ 2563
มีนาหรรษา (March Edutainment 2020)
ต่อยอด เติมเต็มความรู้ ประสบการณ์ พัฒนาการ และความสนุกสนาน แก่เด็กๆ ประถมศึกษาปีที่ 1-5 ในช่วงปิดภาคเรียน
05 กุมภาพันธ์ 2563
มีนาหรรษา (March Edutainment 2020)
ต่อยอด เติมเต็มความรู้ ประสบการณ์ พัฒนาการ และความสนุกสนาน แก่เด็กๆ อนุบาล 1-3 ในช่วงปิดภาคเรียน
กิจกรรม
Academy Show 2020

Academy Show 2020

บรรยากาศ Academy Show 2020 ตอน Retro Party ประจำปีการศึกษา 2562

บทบาทสมมุติ

บทบาทสมมุติ

ประมวลภาพกิจกรรมบทบาทสมมุติที่ส่งเสริมให้เด็กๆ อนุบาล กล้าคิด กล้าแสดงออกในที่สาธารณะ

พิธีรับวุฒิบัตรจบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3

พิธีรับวุฒิบัตรจบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีรับวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีรับวุฒิบัตรจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

พิธีรับวุฒิบัตรจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีรับวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

ติดต่อเรา
โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี่
02-421-2121
02-444-4413
kasintornacademy@gmail.com
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์
07.00 - 18.00 น.
เสาร์
08.30 - 16.30 น.
อาทิตย์ (นักขัตฤกษ์)
09.00 - 15.00 น.
ผู้สนับสนุน