ข่าวประชาสัมพันธ์
22 กุมภาพันธ์ 2567
โปรแกรมมีนาหรรษา (March Edutainment 2024)
ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าร่วม March Edutainment 2024 เพื่อเสริมพัฒนาการของบุตรหลาน ไม่ให้ความก้าวหน้าทางด้านพัฒนาการของบุตรหลานหยุดชะงักในช่วงปิดเทอมเดือนมีนาคมนี้
21 กุมภาพันธ์ 2567
ASMO THAI 2023
เด็กเก่งกสิณธร
11 พฤษภาคม 2566
Multiple Intelligences
รายละเอียดด้านใน
25 กันยายน 2566
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2566
เด็กเก่งกสิณธร
17 กรกฎาคม 2566
SAR 2022
ประกาศนียบัตรยกย่องชื่นชม "เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษา"
18 พฤษภาคม 2566
ผลการดำเนินงานด้านการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน 2/2565
คุณภาพอาหารและน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
กิจกรรม
Happy Graduation Ceremony 2023 to Primary 6

Happy Graduation Ceremony 2023 to Primary 6

Congratulations...

Happy Graduation Ceremony 2023 to Kindergarten 3

Happy Graduation Ceremony 2023 to Kindergarten 3

congratulations...

Academy Show 2024

Academy Show 2024

Theme Code Bots Playground

A delegation from Huamin Primary School (Singapore) visited Kasintorn Academy School (Thailand)

A delegation from Huamin Primary School (Singapore) visited Kasintorn Academy School (Thailand)

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development : ESD)

ติดต่อเรา
โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี่
02-421-2121
02-444-4413
kasintornacademy@gmail.com
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์
07.00 - 18.00 น.
เสาร์
08.30 - 16.30 น.
อาทิตย์ (นักขัตฤกษ์)
09.00 - 15.00 น.
ผู้สนับสนุน