ข่าวประชาสัมพันธ์
30 เมษายน 2567
กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
รายละเอียดด้านใน
11 พฤษภาคม 2566
Multiple Intelligences
รายละเอียดด้านใน
04 เมษายน 2567
O-Net ประจำปี 2566
เด็กเก่งกสิณธร
21 กุมภาพันธ์ 2567
ASMO THAI 2023
เด็กเก่งกสิณธร
17 กรกฎาคม 2566
SAR 2022
ประกาศนียบัตรยกย่องชื่นชม "เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษา"
25 กันยายน 2566
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2566
เด็กเก่งกสิณธร
กิจกรรม
Happy Graduation Ceremony 2023 to Primary 6

Happy Graduation Ceremony 2023 to Primary 6

Congratulations...

Happy Graduation Ceremony 2023 to Kindergarten 3

Happy Graduation Ceremony 2023 to Kindergarten 3

congratulations...

Academy Show 2024

Academy Show 2024

Theme Code Bots Playground

A delegation from Huamin Primary School (Singapore) visited Kasintorn Academy School (Thailand)

A delegation from Huamin Primary School (Singapore) visited Kasintorn Academy School (Thailand)

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development : ESD)

ติดต่อเรา
โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี่
02-421-2121
02-444-4413
kasintornacademy@gmail.com
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์
07.00 - 18.00 น.
เสาร์
08.30 - 16.30 น.
อาทิตย์ (นักขัตฤกษ์)
09.00 - 15.00 น.
ผู้สนับสนุน